ENGLISH MAGYAR

Golyóprés állomás

A Golyóprés (Ball press) állomás munkaasztalra telepített önálló egység, melynek részegységei egy alaplapra vannak felszerelve, ezáltal gyors és könnyű áthelyezésre ad lehetőséget.
A készülék önálló villamos hálózattal rendelkezik (villamos szekrény, főkapcsoló, vészkör, terminál).
A célgép feladata: A platténak nevezett munkadarabba egy 3mm-es golyó bepréselése.

A kész munkadarab jó minősítésének feltételei:

  • A fogadóhelyre berakott Platté golyóbefogadó helye szabad legyen a golyó befogadására ezt nyomáspróbával ellenőrizzük.
  • Beadagolás közben a golyó nem akadhat el.
  • A golyónak be kell esnie a benyomó helyre.
  • A golyó benyomása közben legalább 300 N erőnek ki kell alakulnia, de a préselési erő nem lépheti túl a 700 N-t.
  • Préselés után a golyó befogadó helynek zártnak kell lennie, amit nyomáspróbával ellenőrzünk.
  • Kétkezes indítógomb elengedése esetén a ciklus azonnal megáll.
  • 25 mp ciklusidő túllépés esetén a berendezés alaphelyzetbe áll vissza.

A feni feltételek valamelyikének nem teljesülése esetén, a munkadarabot rossznak minősítjük.

  • Ezt a piros lámpa bekapcsolásával jelezzük.
  • A piros lámpa, ill. a rossznak minősített munkadarabot nyugtázni csak annak a selejttárolóba való benyomásával lehet. A selejttároló 10mp-ig van nyitva, ha ezalatt nem dobjuk be a selejtes munkadarabot a selejttároló lezár és uj munkafolyamat nem kezdhető meg. A selejttárolót újra kinyitni csak Művezetői jelszóval lehet.