ENGLISH MAGYAR

Munkáink

Beültető állomás

A célgép feladata: klíma kompresszorba műanyag szelep benyomása.

A kompresszort az operátor ráhelyezi a palettára, majd megbillenti az szelep benyomási pozíciójába. Az alkatrész tároló dobozból a dolgozó elveszi a műanyag szelepet és felhelyezi a présszerszámba. A gép munka ciklusát a dolgozó bajuszkapcsolóval indítja. Ekkor a darabérzékelő optikák leellenőrzik az alkatrészek meglétét. Ezután megtörténik a szelep „O” gyűrűjének olajozása, majd a benyomás. Heidenhain útmérővel mérjük a benyomási utat, valamint ütköző elemekkel megakadályozzuk a szelep túl préselését. Az állomás alkalmas 3 típusú kompresszorba szerelésére. Ezt az ütköző elemek és a paletták cseréjével lehet megoldani. Az állomás munkatere alumínium profil burkolattal és víztiszta polikarbonáttal van lezárva. A dolgozó a munkatérbe a pneumatikus működtetésű biztonsági ajtó kinyitása után tud benyúlni, amely bajuszkapcsolóval működtethető.

Fűszerkeverő berendezés

A célgép feladata: Fűszer, levespor és a hozzá tartozó aromák összekeverése.

A berendezést 2 fordulatszámon működtetjük: van egy alacsonyabb, amin a porokat, szilárd és folyékony aromákat, zsírt nagyjából összekeverjük, majd egy magasabb fordulatszám, ahol történik a homogenizálás.
A csomóbontót külön egy kapcsolóval tudjuk működtetni a homogenizálási szakaszban.
A lassú és gyorsabb fordulatszámok idejét tetszés szerint tudjuk módosítani, a keverési tapasztalatoknak megfelelően.
A kiadagolást a keverési ciklus végén, pneumatikusan működtetjük lábpedállal, az alacsonyabb fordulatszámon.
A keverő tartály fedelének nyitását biztonsági kapcsolóval védjük.

Videó

Golyóprés állomás

A Golyóprés (Ball press) állomás munkaasztalra telepített önálló egység, melynek részegységei egy alaplapra vannak felszerelve, ezáltal gyors és könnyű áthelyezésre ad lehetőséget.
A készülék önálló villamos hálózattal rendelkezik (villamos szekrény, főkapcsoló, vészkör, terminál).
A célgép feladata: A platténak nevezett munkadarabba egy 3mm-es golyó bepréselése.

A kész munkadarab jó minősítésének feltételei:

 • A fogadóhelyre berakott Platté golyóbefogadó helye szabad legyen a golyó befogadására ezt nyomáspróbával ellenőrizzük.
 • Beadagolás közben a golyó nem akadhat el.
 • A golyónak be kell esnie a benyomó helyre.
 • A golyó benyomása közben legalább 300 N erőnek ki kell alakulnia, de a préselési erő nem lépheti túl a 700 N-t.
 • Préselés után a golyó befogadó helynek zártnak kell lennie, amit nyomáspróbával ellenőrzünk.
 • Kétkezes indítógomb elengedése esetén a ciklus azonnal megáll.
 • 25 mp ciklusidő túllépés esetén a berendezés alaphelyzetbe áll vissza.

A feni feltételek valamelyikének nem teljesülése esetén, a munkadarabot rossznak minősítjük.

 • Ezt a piros lámpa bekapcsolásával jelezzük.
 • A piros lámpa, ill. a rossznak minősített munkadarabot nyugtázni csak annak a selejttárolóba való benyomásával lehet. A selejttároló 10mp-ig van nyitva, ha ezalatt nem dobjuk be a selejtes munkadarabot a selejttároló lezár és uj munkafolyamat nem kezdhető meg. A selejttárolót újra kinyitni csak Művezetői jelszóval lehet.

Szivattyúszerelő állomás

A Szivattyúszerelő (Pump assembly) állomás, célgép munkaasztalra telepített egység, melynek részegységei egy alaplapra vannak felszerelve.

Egy lineáris szervóval mozgatott kocsin utaztatjuk a szivattyút az egyes szerelési műveletekhez.

 1. állomás: a motor behelyezése a kocsi fészkébe, és Barcode olvasás.
 2. állomás: csapágy kiadagolás (axiális csapágy).
 3. állomás: csapágypréselés (radiális csapágy).
 4. állomás: Piston drum behelyezése egy vákuum megfogóval, és csavarozás.

Vision rendszer

A tárgyérzékelést un. kitakarásos módszerrel oldottuk meg.
Forgórész behelyező állomásra kiépített Vision rendszer, alkalmas a következőkre:

 • Tengely (forgórész) érzékelése
 • Hosszbordás szíj profil meglétének ellenőrzése
 • A tengely végén lévő M8-as menet ellenőrzése
 • A dolgozó által megfelelő pozícióba behelyezett tengely lapolásainak ellenőrzése
 • Indítójel továbbítása a sornak
 • Hiba jelzése
 • Program váltás biztosítása (több típus esetén)
 • A kamera képének megjelenítése (külön kijelzőn)


A dolgozó kézzel behelyezi a tengelyt a meglévő palettába, a Vision szenzor elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, majd az eredménynek megfelelően egy nyugtázó gombbal az operátor lépteti a sort, vagy hibajelzés esetén, másik forgórészt helyez be.

Forgórész pihentető állomás

Az állomás forgórészek szállítására készült. A kezelő panelen be lehet állítani, hogy a fészkek milyen időközönként lépjenek egyet. A berendezés 3 sor szállítólánccal van ellátva, biztosítva azt, hogy egymás mellett 2 sor fészek helyezkedhessen el. Az operátor ezekbe a fészkekbe helyezi a forgórészeket. Az első forgórész berakása, és ugyan azon forgórész kivétele között minimum 4 órának kell eltelnie. Az állomás 576 db forgórész befogadására képes.

A berendezésnek van egy beadagoló (ahol a forgórészeket be tudjuk helyezni a szállító fészkekbe) és egy kiadagoló oldala (ahol a forgórészeket ki tudjuk venni a szállító fészekből). A beadagoló oldalon található a kezelő panel, amelyen különböző üzemmódokat lehet beállítani, valamint különböző beállításokat lehet elvégezni. Mindkét oldalon találunk egy vész leállító gombot, és egy folyamat lámpát.

A hibajelzés fény és hang, valamint kontaktus jel, ami alkalmas a gépsor leállítására. A hibajelzés a nyugtázásig folyamatos! A nyugtázást követően a hibajelzés megszűnik.

Az operátor csak akkor tud a munkatérbe hibajelzés nélkül nyúlni, ha az előtte lévő zöld színű folyamat lámpa világít. Egyébként a fényfüggönnyel védett munkatérbe nyúláskor a forgórészek szállítása megáll, és sípoló hangjelzés figyelmeztet.

Fúró-menetelő egységek

Egy teljesen automata állomás részeként réz alkatrészekbe készít meghatározott pozícióba meghatározott méretű meneteket, furatokat, meghatározott mélységben.

VideókKlíma kompresszor házrész csavarozó állomás

Az állomás a kompresszor alumínium ház típusától függően 2 illetve 3 fő összeszerelési lépést végez el. Mind a 3 típusnál beolajozza a műanyag szelepet, majd beülteti az alumínium ház megfelelő furatába, majd le is ellenőrzi, a benyomás pontosságát. Az alumínium házra szerelendő fedelet az állomás automatán a már előkészített alkatrészek segítségével felhelyezi a tömítést, a fedelet, valamint a 4 db fedél csavart a helyére és automatikusan összecsavarozza. A csavarozás előtt ellenőrzi a tömítés meglétét.

Maróegység

Egy automata állomás részeként réz alkatrészekbe készít hosszirányú bemarásokat.

Nagyfeszültség vizsgáló berendezés

A berendezés szigetelt kábelek vizsgálatára készült. A vizsgálat során a szigetelt kábelér a vizsgálófejen keresztül halad és így a golyós-láncos nagyfeszültségre (0…20kV-ra) kapcsolt villamos térbe kerül. Miután a kábelér vezető része a nullázó hálózatra van kötve, szigetelési hiba esetén a nagyfeszültség a föld felé záródik és a 20kV-os transzformátor nagyfeszültségű körébe elhelyezett hibaérzékelő-transzformátorban hibafeszültség keletkezik. Ezt egy elektromos áramkör érzékeli, és azonnal lekapcsolja a nagyfeszültséget, illetve hibajelzést küld. A hibajelzés fény és hang, valamint kontaktus jel, ami alkalmas a gépsor leállítására. A hibajelzés a nyugtázásig folyamatos! A nyugtázást követően a hibajelzés megszűnik és a vizsgáló feszültség automatikusan visszaáll.

Papírszalag leadó

A tekercsben lévő papírszalagot, különböző sebességű lehúzással szinkronban adagolja le. A szinkronizálás egy tencelkar segítségével van megoldva, mely egy megfelelő felbontású induktív útmérőn keresztül szabályozza a fékes hajtóműves motort.

Pulley csapágyprés

A prést európai szabványúra, és újonnan bevezetett alkatrész gyárthatóságára kellett átalakítani és felújítani, a Magyarországon hatályos munkavédelmi és biztonságtechnikai szabályoknak megfelelően.

Az állomás két teljesen külön vezérelhető alállomásból áll (bal és jobb oldali prés, ami szintén az átalakítás alkalmával valósult meg). A két állomás működése egymástól független, az állomás kijelzőjén két jól elkülöníthető képernyőről történik a vezérlés. A két oldal működése teljesen azonos.

A benyomást végző munkahenger mozgását egy mechanikai elem (rugós munkahenger) gátolja. A benyomó munkahenger csak abban az esetben mozoghat, ha a rögzítő munkahenger vezérlése aktívvá válik. Ez az aktiválás a kezelő személyzet számára nem elérhető, a PLC vezérli a rögzítő munkahengert a benyomó mozgásával egyidőben.

Az állomás fényfüggönyös védelemmel rendelkezik. A fényfüggöny megszakadása esetén a mozgások azonnal tiltódnak, a benyomó munkahengert a rugós munkahenger rögzíti. Az alábbiakban egy alállomás folyamata van részletezve, amely leírás mindkét oldali alállomásra vonatkozik.

Az állomás ellenőrzi, méri:
kis benyomóerő használatával a csapágyfurat átmérőjét (Balluff útmérő)
a TOX munkahenger nyomását (TOX nyomásmérő)
a csapágy pozícióját a nagy benyomó erő használata után (Heidenhain)
a nagy benyomó erő értékét (erőmérő cella)

Az operátor kézzel behelyezi a Pulley-t a fészekbe és a csapágyat a présszerszámra, majd a bajuszkapcsolóval indítja az állomást. A benyomó munkahenger kiserő használatával ellenőrzi a csapágy furat méretét, majd nagyerő használatával a végleges pozícióba nyomja a csapágyat, és a pulley anyagából biztosítja a „kiesés” ellen. Az állomás eközben ellenőrzi a benyomó munkahenger nyomását, majd méri a csapágy pozícióját. A benyomás után a két Pulley leszorító munkahenger a fészekben tartja a kész darabot, hogy a benyomó munkahenger felső helyzetbe mozgáskor ne emelje ki a darabot a fészekből. A csapágy benyomó alaphelyzetbe mozgása után a leszorító munkahengerek is alaphelyzetbe mozognak.

Pulley csavarozó állomás

Az állomás klíma kompresszor Pulley-nak csavarozását végzi. Az operátor a tároló rekeszből kivesz 3 db anyát és behelyezi a fészekbe, majd a tároló rekeszből kivesz egy Pulley-t és ráhelyezi a fészekre, a furatoknak megfelelő pozícióba. Végül a csavar tároló rekeszből kivesz 3 darab csavart és a Pulley furataiba helyezi, ügyelve arra, hogy az anyára rátaláljon. A gép munka ciklusát a dolgozó bajuszkapcsolóval indítja. A csavarozás befejeztével jó munkadarab esetén világít a zöld lámpa, majd a munkadarabot az operátor továbbadja a következő állomás dolgozójának. Ha a munkadarabot a csavarozás után rossznak minősíti a berendezés, akkor az operátor a selejtbe rakja az alkatrészeket.

Run-Out ellenőrző állomás

Az állomás feladata klíma kompresszor tengelyének Run-Out mérése. A tengelyt az operátor behelyezi a pneumatikus megfogóval ellátott fészekbe. A gép munka ciklusát a dolgozó bajuszkapcsolóval indítja. A mérés befejeztével jó munkadarab esetén világít a zöld lámpa, majd a munkadarabot az operátor továbbadja a következő állomás dolgozójának. Ha a munkadarabot a mérés után rossznak minősíti a berendezés, akkor az operátor a selejt csúszda fészkébe rakja a tengelyt.

Síkköszörű berendezés

A köszörülő berendezés kohóajtó ablak síkjának köszörülésére alkalmas. A szerkezetet az emelőszemeknél fogva daruval ráemelik az ajtóra, mérőórával beállítják a síkot és rögzítik. A köszörülést a dolgozó az egység mozgó részének kézi mozgatásával végzi. A köszörű háromirányú pozícionálásra alkalmas. A magasságállítás a gép tetején található kézi kerékkel végezhető, a mozgást trapézmenetes orsó valósítja meg. Az állítás mértékét a kézi kerék alatt található 0,1mm osztású skála mutatja. Az oldalirányú, előre és hátra mozgást két sín és ehhez tartozó négy lineáris kocsi, valamint két lineáristengely és ehhez tartozó négy golyóspersely teszi lehetővé. A köszörűkorong forgatását háromfázisú aszinkron villanymotor végzi.

Szignáló jeladó

A kábelek méterenkénti jelölésére szolgál.

Hordóprés

A célgép feladata: 200 literes fémhordók összepréselése.

A berendezés 200 literes fémhordók (átmérő 580mm x 800 mm) tömörítésére készült. A teherviselő szerkezet I200-as acélgerendákból áll. A burkolat zártszelvény erősítésű lemezburkolat. A munka térben elhelyezett hordót, egy hidraulikus munkahenger által mozgatott nyomólap préseli össze. A munkahengert egy villamosan működtetett hidraulika tápegység mozgatja. A munkahenger mozgását alsó és felső végállás kapcsolók határolják. A préselés kizárólag a munkatér ajtajának zárt állapotában végezhető, melyet biztonsági végállás biztosít.

Gázpalack forgató

A célgép feladata: Különböző gázkeverékek palackba töltése utáni homogenizálás

A berendezés 4 db palack befogadására képes. A berakható palackok méretei: 10L-es hosszú palack 900/1100 mm magas, átmérő 140 mm; 10L-es tömzsi palack 600/800 mm magas, átmérő 180 mm; 40L-es palack 1450/1600 mm magas, átmérő 195 mm; 50L-es palack 1350/1600 mm magas, átmérő 235 mm. A palackokat a PLC-n beállított ciklusidő alapján forgatja meg a berendezés, hogy a gázok kívánt keveredése létrejöjjön. A berendezés hegesztett zártszelvény vázszerkezet, mely egy fix vázrészből, egy dönthető úgynevezett asztalból és egy 18°-os dőlésszögű rámpából áll. A kezelő szervek és a villamos szekrény géptéren kívül található a falon.

Fúró - menetelő - daraboló állomás

A célgép feladata: 6 m hosszúságú alumínium profilból horony anya készítése.

Az állomás két fő egységből áll: egy munkadarab továbbító szervós lineáris egységből, mely 6m hosszú előgyártmány befogadására képes, és a munkafázisokat végző munkáló egységből. A megmunkáló egység az állomás központi része. A munka térben az asztallapon helyezkednek el függőlegesen a fúró – menetelő – sorjázó - daraboló egységek.Az asztallap alatt található egy forgácsgyűjtő- valamint az emulziót összegyűjtő és elvezető tálca. A munkatéren kívül a váz alsó részén helyezkedik el az emulzió tartály a szivattyúval.

A munkafolyamatok:

 • előfúrás sorjázás egy lépésben
 • sorjázás a másik oldalról
 • menetelés
 • a darab szögben való levágása
Az állomás ütem ideje 5,8s

Videó